fedina in oro con diamanti

fedina oro giallo con diamanti

oro 18 carati
diamanti